Stresshantering med KBT&ACT

med Neira T

 • 1

  Välkomstvideo

  • Välkommen till denna kurs

 • 2

  Modul 1: Stress

  • Video 1: Vad är stress?

  • PDF 1: Överlevnadsmekanism

  • Video 2: Stress

  • PDF 2: Tankar, Känslor, Symptom & Stressbeteenden

  • Video 3: Hemuppgift 1

  • PDF 3: Avslappningsövningar med checklista

  • Avslappningsmusik 15min

 • 3

  Modul 2: Sömn

  • Video 1: Uppföljning av andningsövningar

  • Video 2: Sömn & Psykoedukation kring sömnhygien

  • PDF 2: Rutiner i sovrummet

 • 4

  Modul 3: Introduktion av KBT och ACT

  • PDF 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 1: KBT & ACT för stress

  • PDF 2: KBT & ACT

  • Video 2: Hemuppgift 3

  • PDF 2: ACT & Reflektionsfrågor

 • 5

  Modul 4: KBT

  • Video 1: Uppföljning av värderingsövningarna

  • Video 2: Kognitiv konceptualisering

  • PDF 1: Kognitiv analys

  • Video 3: Skapa en egen analys

  • PDF 2: Hemuppgift 4

 • 6

  Modul 5: Tankefällor

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Teori 2: Vad är tankefällor?

  • PDF 1: Olika stressrelaterade tankefällor

  • Video 3: Hemuppgift 5

  • PDF 2: Kartlägg dina tankefällor

 • 7

  Modul 6: Automatiska tankar

  • Video 1: Uppföljning tankefällor

  • Video 2: Funktionell analys

  • PDF 1: Hemuppgift med mall & exempel

 • 8

  Modul 7: Beteenden

  • Video 1: Uppföljning av funktionell analys

  • PDF 1: Negativ & Positiv förstärkt

  • Video 2: Beteenden vid stress & stresshantering

  • PDF2: Hemuppgift 7 - Över- och Underskottsbeteenden

 • 9

  Modul 8: Beteendeförändring

  • Video 1: Sammanfattning av din KBT analys

  • Video 2: Förändringsarbete

  • PDF: Utforma dina mål - Hemuppgift 8

 • 10

  Modul 9: Mindfulness

  • Video 1: Uppföljning av beteendeförändringar

  • Video 2: Exponering KBT & Expansionsövning ACT

  • PDF 1: Ångestkurvan + Hemuppgift 9

 • 11

  Modul 10: Motivation (Bonus material)

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 2: Hjälp med motivation vid bekymmer

  • PDF 1 : Motivationskorset

  • Video 3: Hemuppgift 10

 • 12

  Modul 11: Tidsfördelning

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 2: Strategier för tidsfördelning

  • PDF 1: Hemuppgift 11

 • 13

  Modul 12: Bryta tankefällor

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 2: Fördjupning i tankefällor

  • Video 3: Hur man bryter sina tankefällor

  • PDF: Hemuppgift 12

 • 14

  Modul 13: Meningsfull aktivitet

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 2: Meningsfulla aktiviteter

  • PDF 1: Hemuppgift 13

 • 15

  Modul 14: Kommunikationsstilar

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgift

  • Video 2: Kommunikationsstilar

 • 16

  Modul 15: Sammanfattning av kursen

  • Video 1: Uppföljning av hemuppgiften

  • Video 2: Sammanfattning av kursen

  • PDF 1: Kontaktuppgifter